200 نکته چگونه سخنرانی کنیم؟
41 بازدید
محل نشر: ياس شماره 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی