200 نکته - چگونه سخنرانی کنیم؟ 2
52 بازدید
محل نشر: ياس شماره 3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی