نکته چگونه سخنرانی کنیم6
48 بازدید
محل نشر: ياس شماره 7
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی