چگونه سخنرانی کنیم
47 بازدید
محل نشر: ياس شماره8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی