ویرایش مکانیکی، ویرایش دینامیکی
48 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 (14 صفحه - از 239 تا 252)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در آغاز مقاله، ویرایش به دو گونه مکانیکی و دینامیکی تقسیم می‏شود. مراد از ویرایش مکانیکی، اکتفای ویراستار به تغییراتِ جزئی و بی‏اهمیت است. اما در نوع دوم، ویراستار گاه در کلیت متن دست می‏برد و تغییرات اساسی‏تری را اعمال می‏کند. ویرایش اگر از نوع پویا و دینامیکی آن باشد، خصوصیاتِ زیر را دارد: 1. متن، دو بار ویرایش می‏شود؛ یک بار به صورت جمله به جمله و یک بار با نگاه کلی؛ 2. ویراستار ماهر هرگز به علائم و قطع و وصل‏ها بسنده نمی‏کند و در زیباسازی و شیوایی متن نیز توجه دارد؛ 3. انعطاف‏پذیری، یکی دیگر از ویژگی‏های ویراستاران مجرّب و دینامیکی است؛ زیرا ویرایش فرایندی نیست که در آن بتوان به قواعد و فرمول‏های بخشنامه‏ای تکیه کرد؛ 4. در ویرایش دینامیکی، غنای واژگانی ویراستار بسیار راهگشا است؛ به ویژه در مقالات دینی که از این لحاظ، دچار فقر است؛ 5. همچنین ویراستار ماهر و مجرّب، براساس مبنا ویرایش می‏کند، نه دیمی و سرخود. کلید واژه‏ها: نگارش، ویرایش، رسم‏الخط، علائم سجاوندی، زیباسازی.