چگونه قرآن را حفظ کنیم؟
47 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » پاییز و زمستان 1383 - شماره 35 و 36 (22 صفحه - از 108 تا 129)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگر چه مقصود نهایى قرآن کریم عمل به تعالیم والاى آن است، امّا در راه رسیدن به این هدف غایى کسب معرفت و فیض از محضر این کتاب آسمانى ضرورت دارد. حفظ آیات الهى یکى از فیوضاتى است که مسلمانان مى‏توانند بدان اهتمام ورزند، لذا در این نوشتار اصول مهم و مبانى حفظ قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ حفظ و بهره‏گیرى از الهامات الهى تبیین مى‏گردد. کلید واژه‏ها: حفظ، قرآن، مقدّمات حفظ، آداب و احکام حفظ، روش و شرایط حفظ.